របៀបដាក់ពាក្យ


ពាក្យសុំបម្រើការងារចែកជូនដោយឥតគិតថ្លៃ ៖  សូមចុចទីនេះ
បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមបំពេញពាក្យសុំបម្រើការងារ រួចយកមកដាក់នៅការិយាល័យកណ្តាល (ផ្ទះលេខ៦០៦ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់បឹងទំពន់១  ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ) ឬតាមរយៈអ៊ម៉ែល job@hkl.com.kh  ជាមួយនឹងឯកសារដូចខាងក្រោម៖
 
  • ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
  • រូបថត (៤ × ៦)
  • សញ្ញាបត្របញ្ជាក់ពីសាលាក្រុង ឬខេត្តត
  • ច្បាប់ចម្លងនៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ
  • ច្បាប់ចម្លងនៃសៀវភៅគ្រួសារ
  • ច្បាប់ចម្លងនៃសំបុត្របញ្ជាក់កំណើត
  • ឬលិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សាផ្សេងៗ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៨។
បណ្តាញទីតាំងអេធីអឹម
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។
លទ្ធផលសំរេចបានគិតត្រឹម៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ១៧៨
ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៣,៩៩៧ នាក់
បុគ្គលិកភេទប្រុស ២,៨៣៣ នាក់
បុគ្គលិកភេទស្រី ១,១៦៤ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលឥណទាន  
ផលប័ត្រឥណទានសរុប ៨៨៨.១ លានដុល្លារ
អតិថិជនឥណទានសរុប ១៤០,៨២០ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ៥៦៣ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ២១៣,៩៥១ នាក់
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សូមចុច នៅទីនេះ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នករំពឹងទុក
កម្មវិធីធនាគារចល័ត
ទំព័រផ្លូវការ