គណៈគ្រប់គ្រង

 


 
លោកឧកញ៉ា ហួត អៀងតុង ប្រធានអគ្គនាយក 
ឧកញ៉ា ហួត អៀងតុង គឺជាសហស្ថាបនិករបស់ហត្ថាកសិករលីមីតធីតក្នុងឆ្នាំ 1994 ហើយបានដឹកនាំស្ថាប័ននេះចាប់តាំងពីពេលនោះមក។ លោកឧកញ៉ា ហួត អៀងតុង មានបទពិសោធន៏ជាច្រើនលើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលជា កត្តាធ្វើឱ្យ លោកក្លាយជា ប្រតិបត្តិករយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ ទាំងក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងស្ថាប័ន។ មន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាកំរឹតបរិញ្ញាបត្រលើជំនាញកសិកម្មនៅឆ្នាំ១៩៩១ លោកបានបន្តថ្នាក់ក្រោយឧត្តមផ្នែករដ្ឋបាលជំនួញពីសាកល វិទ្យាល័យបៀលប្រាយ។ ពិសេសជាងនេះទៅទៀត លោកធ្លាប់ចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រៅប្រទេសដែលរួមមាន ដូចជា ហ្វីលីពីន សហរដ្ឋអាមេរិក ឥណ្ឌូនេស៊ី បារាំង អាឡឺម៉ង់ និងប្រទេសជាច្រើនទៀត។
 
 
 
លោក Wanchairabin Jitwattanatam អនុប្រធានអគ្គនាយក 
លោក Wanchairabin បានចូលបម្រើការងារជាមួយហត្ថាកសិករនៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ដោយនាំមកជាមួយនូវបទពិសោធន៍ជំនាញវិជ្ជាជីវៈការងារយ៉ាងសម្បូរបែបជាង១៥ឆ្នាំ លើវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ការប្រឹក្សាយោបល់លើការគ្រប់គ្រងទូទៅ និងជាពិសេសវិស័យវិស្វកម្មក្នុងក្រុមហ៊ុនសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាធនាគារក្រុងស្រ៊ី (Bank of Ayudhya), ក្រុមហ៊ុន GE Capital, និង AT Kearney ។ មុនពេលចូលរួមជាមួយហត្ថាកសិករ, លោក Wanchairabin គឺជានាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្រ្តសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៃធនាគារ Krungsri ដែលមានតួនាទីសំខាន់គ្រប់គ្រងលើការពង្រីកសកម្មភាពអាជីវកម្មក្នុងបណ្តាប្រទេសសមាជិកតំបន់ទន្លេមេគង្គ។ តាមរយៈបទពិសោធន៍លើវិស័យធនាគារជាមួយនឹងសមត្ថភាពលើការប្រឹក្សាយោបល់លើការដឹកនាំក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបានរៀបចំ និងដឹកនាំយុទ្ធសាស្រ្តយ៉ាងជោគជ័យជាច្រើនហើយសម្រេចគម្រោងទាំងនោះទៅតាមការកំណត់ចំណែកទីផ្សារ និងទិសដៅអាជីវកម្ម។គម្រោងសំខាន់ៗទាំងនោះរួមមានការកំណត់យុទ្ធសាស្រ្តក្រុមហ៊ុន ការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល និងចរន្តបែងចែក ការលើកកំពស់ប្រព័ន្ធ telemarketing ការកែលម្អដំណើរការខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម និងការបង្កើតគំរូសេវាកម្មលក់ផលិតផល។ លោក Wanchairabin ទទួលបានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ពីសាកលវិទ្យាល័យពាណិជ្ជសាស្រ្តនៃទីក្រុងមែលប៊ន ប្រទេសអូស្ត្រាលី និងបរិញ្ញាបត្រវិស្វកម្មពី សាកលវិទ្យាល័យ Chulalongkorn ប្រទេសថៃ។
 
 
កញ្ញា អ៊ឹម វណ្ឌិត អនុប្រធានអគ្គនាយក និងជាអគ្គនាយិកាអភិបាលកិច្ច 
កញ្ញា អ៊ឹម វណ្ឌិត បានចាប់ផ្តើមអាជីពការងារនៅហត្ថាកសិករក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥ ក្នុងនាមជាក្រុមបុគ្គលិកដំបូងបង្អស់។ មុនពេលចូលរួមជាមួយហត្ថាកសិករ កញ្ញាជាបុគ្គលិកនៃអង្គការជំនឿសាសនារបស់សហរដ្ឋអាមេរិច(The American Relief Committee) និងអាជ្ញាធរបណ្តោះអាសន្នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជា (UNTACT)។ កញ្ញា អ៊ឹម វណ្ឌិត បានបញ្ចប់ការ សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រលើជំនាញគណនេយ្យនៅឆ្នាំ១៩៩៥ និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ពីសាកលវិទ្យាល័យបៀល ប្រាយនៅខែសីហា ឆ្នាំ២០០៨ រួមទាំងការចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនានាលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងវិស័យពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស។
 
 
លោក ម៉ិច សុខមេត្រី អនុប្រធានអគ្គនាយក និងជាអគ្គនាយកអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម 
លោកម៉ិច សុខមេត្រី ត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជាអនុប្រធានអគ្គនាយក និងអគ្គនាយកអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម នៅខែមករាឆ្នាំ២០១៤ បន្ទាប់ពីបំពេញធ្វើការអស់រយៈពេល៨ឆ្នាំនៅហត្ថាកសិករនៅនាយកដ្ឋានម៉ាឃីតធីងនិងស្រាវជ្រាវ និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ លោកមានបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយលើការងារម៉ាឃីតធីងការគ្រប់គ្រងស្លាកសញ្ញា ការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអតិថិជន និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងប្រតិបត្តិតាម ។ នៅឆ្នាំ២០១៣ លោកមេត្រី ទទួលបានសញ្ញាបត្រជាអ្នកជំនាញផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃសាលាហ្វ្រែងហ្វើតហិរញ្ញវត្ថុនិងគ្រប់គ្រង។
 
 
លោក រដ្ឋ សារុណ អនុប្រធានអគ្គនាយក និងជាអគ្គនាយកលក់ និងចែកចាយ
លោក រដ្ឋ សារុណ បានចូលបម្រើការងារនៅហត្ថាកសិករនៅខែមិថុនាឆ្នាំ២០០៧ ជាជំនួយការនាយកគ្រប់គ្រងទូទៅ និងជាលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ។ បន្ទាប់មកទៀត លោកត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងអគ្គនាយកហិរញ្ញវត្ថុនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១១ ជាមួយតួនាទីបន្ថែមជា អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងការអនុវត្តប្រព័ន្ធថ្មីនិងការសម្របសម្រួល។ នៅឆ្នាំ២០១៧ លោកត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរតួនាទីទៅជា អនុប្រធានអគ្គនាយក និងជាអគ្គនាយកលលក់ និងចែកចាយ។ លោក សារុន មានបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយជាង១៥ឆ្នាំលើផ្នែកជាច្រើនរួមមាន គណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ រតនាគារ ការធ្វើផែនការអាជីវកម្មនិងគម្រោងថវិកា ការទំនាក់ទំនងវិនិយោគិន សវនកម្មផ្ទៃក្នុងនិងការត្រួតពិនិត្យការក្លែងបន្លំ ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស រដ្ឋបាល អាជីវកម្មនិងដៃគូបច្ចេកវិទ្យា និងប្រតិបត្តិការឥណទានក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។
 
 
លោក រស់ វ៉ុល អនុប្រធានអគ្គនាយក និងជាអគ្គនាយកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង 
លោក រស់ វ៉ុលត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធានអគ្គនាយក និងជាអគ្គនាយកសវនកម្ម ផ្ទៃក្នុងនៅឆ្នាំ២០១៥។ លោកមានបទពិសោធន៍ជាង៨ឆ្នាំនៅក្នុងផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនិងការគ្រប់គ្រងសាខា។ លោកទទួលបាន បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ពី Preston University នៅឆ្នាំ១៩៩៨ ហើយគាត់ទទួលបានបរិញ្ញាបត្រ ជំនាញគ្រប់គ្រងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Maharishi Verdic University ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨។
 
 
លោក ទូច លីណា អនុប្រធានអគ្គនាយក និងជាអគ្គនាយកអនុម័តឥណទាន
លោកទូច លីណា ត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធានអគ្គនាយក និងជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិការនៅឆ្នាំ២០១៣ ក្រោយពេលចាប់ផ្តើមអាជីពការងារជាមួយហត្ថាកសិករនៅខែមីនាឆ្នាំ២០០៥ ។ លោកត្រូវបានតែងតាំងក្នុងមុខងារ ថ្មី គឺជាអនុប្រធានអគ្គនាយក និងជាអគ្គនាយកអនុម័តឥណទាននៅឆ្នាំ២០១៧។ លោកទទួលខុសត្រូវរាល់ប្រតិបត្តិការរបស់ហត្ថាកសិករ ដូចជា ឥណទានសន្សំ និងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម និងគ្រប់គ្រងសាខា។ លោក លីណា បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាស្ថានជាតិ គ្រប់គ្រងក្នុងឆ្នាំ ២០០៣ ហើយលោកបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដូចជា ហ្វីលីពីន វៀតណាម និងលុចសំបួរជាដើម។
 
 
លោក ជឺន បូរាណច័ន្ទបូរ៉ាត់ អនុប្រធានអគ្គនាយក និងជាអគ្គនាយកនីតិកម្ម  
លោក ជឺន បូរាណច័ន្ទបូរ៉ាត់ បានចូលបំរើការងារនៅហត្ថាកសិករនៅខែធ្នូឆ្នាំ២០១១ ក្នុងតួនាទីជានាយកនីតិកម្ម និងលេខាធិការ។ នៅឆ្នាំ២០១៨ លោកត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធានអគ្គនាយក និងជាអគ្គនាយកនីតិកម្ម។​ លោកមានបទពិសោធន៍ជាង ១០ឆ្នាំ នៅធនាគារពាណិជ្ជកម្ម។ លោក ច័ន្ទបូរ៉ាត់ បានទទួលសញ្ញាបត្រថ្នាកបរិញ្ញបត្រនីតិឯកជន និងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ដ្រនិងវិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ច។
 
 
លោក បុង បិនលី នាយកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា 
លោក បុង បិនលីបានចូលរួមជាមួយហត្ថាកសិករក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០២ ជាមួយជំនាញលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។ ក្រៅពីការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ លោកបានបន្តស្វះស្វែងចូលរួមការបណ្តុះជំនាញផ្សេងៗក្នុងវិស័យ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមលើជំនាញនិងបទពិសោធន៏ផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់លោក។ លោកបានចូលរួមវគ្គសិក្សាជាច្រើនទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមមាន ប្រទេសជប៉ុន ហុងកុង ម៉ាឡេស៊ី និងសហរដ្ឋអាមេរិក ។
 
 
លោកស្រី អ៊ិន សុជាតា នាយិការតនាភិបាល 
លោកស្រី អ៊ិន សុជាតា បានចូលបំរើការងារនៅហត្ថាកសិករនៅឆ្នាំ ២០០១។ អ្នកស្រីត្រូវបានធ្លាប់តួនាទីជាច្រើន ជាបន្ត បន្ទាប់ពីកំរិតសាខា ទៅការិយាល័យកណ្ដាល។ នៅឆ្នាំ២០១២ លោកស្រីត្រូវបានតែងតាំងជានាយិការតនាភិបាល។ លោកស្រីទទួល បាន សញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញបត្រផ្នែក គណនេយ្យនៅឆ្នាំ២០០៧ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគណនេយ្យ និង ហិរញ្ញវត្ថុពីសាកល វិទ្យាល័យបៀលប្រាយក្នុងឆ្នាំ ២០១១។ លើសពីនេះលោកស្រីបានចូលរួមនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ជាច្រើនរួមានការធ្វើគម្រោងថវិកាវិភាគហិរញ្ញវត្ថុ គោលការណ៍គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វាយតម្លៃឥណទានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មនិងមុខវិជ្ជាផ្សេងៗទៀត។
 
 
លោក កែវ គឹមហ៊ុត នាយកម៉ាឃីតធីង និងស្រាវជ្រាវ  
លោក កែវ គឹមហ៊ុត លោកត្រូវបានតែងតាំងជា នាយកម៉ាឃីតធីង និងស្រាវជ្រាវនៅខែមករា ឆ្នាំ២០១៣ ។ មុនចូលរួមជាមួយហត្ថាកសិករ លោកមានបទពិសោធន៍៦ឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិសេសផ្នែកស្រាវជ្រាវទីផ្សារ ម៉ាឃីតធីង និងការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងផលិតផលឥណទាន និងមិនមែនឥណទាន។ បច្ចុប្បន្ន លោកកំពុងតែបន្តការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅសាកល វិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្ត លើជំនាញការ គ្រប់គ្រងទីផ្សារ។
 
 
លោក កែ សុភ័ក្រ្ត នាយកគាំទ្រសាខា 
លោក កែ សុភ័ក្រ្ត ត្រូវបានតែងតាំងជានាយក នាយកដ្ឋានគាំទ្រសាខានៅខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥ បន្ទាប់ពី បាន ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជិត ១០ ឆ្នាំ ជាមួយការងារគ្រប់គ្រងសាខាកិច្ចការ ម៉ាឃីតធីង និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ លោក បាន បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយក្នុងឆ្នាំ២០០៦ និងបញ្ចប់ថ្នាក់ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកជំនាញគ្រប់គ្រង ពីសាកល វិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងឆ្នាំ២០១១។
 
 
លោក លាង គីមហ៊ួត នាយកប្រសិទ្ធភាពសាខា
លោក លាង គឹមហួត ត្រូវបានតែងតាំងជាជានាយកគ្រប់គ្រងឥណទានសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមនៅនាយកដ្ឋានឥណទាននៃ ការិយាល័យកណ្តាលនៅខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ បន្ទាប់ពីបម្រើការងារតាំងពីឆ្នាំ២០០៦។ គាត់មានបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងការវិភាគឥណទាន ការត្រួតពិនិត្យឥណទាន ការគ្រប់គ្រងសាខា និងការគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូច និងមធ្យម។ នៅខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៧ លោកត្រូវបានតែងតាំងជា នាយក នាយកដ្ឋានប្រមូលឥណទាន នៃការិយាល័យកណ្តាល។ លោក គីមហ៊ួត ទទួលបានបរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកគណនេយ្យ នៅឆ្នាំ២០០៧ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកគ្រប់គ្រងទូទៅ ពីសាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយកាលពី ឆ្នាំ២០១៣។ហើយនៅឆ្នាំ២០១៨ នេះផងដែរលោកត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរតួនាទីទៅជានាយក នាយកដ្ឋានប្រសិទ្ធភាពសាខានៃការិយាល័យកណ្តាល។ 
 
 
លោក លី ស៊ីវ៉ែន នាយកគ្រប់គ្រងផលបត្រឥណទាន 
បន្ទាប់ពចាប់ផ្តើមអាជីពការងារជាមួយហត្ថាកសិករខែឧសភាឆ្នាំ២០០០ លោក លី ស៊ីវ៉ែន ទទួលតំំណែងថ្មីជានាយកគ្រប់គ្រងផលបត្រឥណទាននៅឆ្នាំ២០១១ ។ ក្រៅពីនេះ លោកមានបទពិសោធន៍ជាង ៨ឆ្នាំ ជាមួយនឹងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងខេត្ដកំពង់ធំ និងមន្ទីរសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូនក្នុងខេត្ដសៀមរាប។ លោកបានបញ្ចប់ការ សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញបត្រនិងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច ខេត្ដបន្ទាយមានជ័យ។
 
 
លោក អ៊ូ គឹមថុន នាយកអនុម័តឥណទាន
លោក អ៊ូ គឹមថុន ទទួលតំណែងជានាយកអនុម័តឥណទាននៅឆ្នាំ ២០១៨ ។ លោកមានបទពិសោធច្រើនជាង៨ឆ្នាំ នៅក្នុង ការវិភាគឥណទាន គ្រប់គ្រងឥណទាន និងការងារគ្រប់គ្រងសាខា។ លោកទទួលបរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលជំនួញលើជំនាញ ការគ្រប់គ្រងទូទៅ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ។
 
 
លោក អ៊ុំ ជលសក្តិ នាយកសវនកម្មសាខា 
លោក អ៊ុំ ជលសក្តិ កំពុងបំពេញតួនាទីជានាយកសវនកម្មសាខា ទទួលបន្ទុកការងារដែលភាគ ច្រើនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធ នៅនាយកដ្ឋានពីរគឺ នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងប្រតិបត្តិតាម និងនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។ លោកទទួលបាន បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យ ពីវិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រង និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ពីសាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ។
 
 
លោកស្រី អ៊ុក ម៉ាលីនី នាយិកាហិរញ្ញវត្ថុ 
លោកស្រី អ៊ុក ម៉ាលីនី ចូលរួមជាមួយហត្ថាកសិករនៅខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ ជានាយករងហិរញ្ញវត្ថុ។ មុនធ្វើការនៅហត្ថាកសិករ លោកស្រីបានចំណាយពេល ៧ឆ្នាំ នៅ KPMG Cambodia Ltd. ដែលធ្វើការទៅ លើសវនកម្មនៃអាជីវកម្មរោងចក្រ ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ ធានារ៉ាប់រង និងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀត។ លោកស្រីទទួលបានសញ្ញាបត្របញ្ជាក់ពីបច្ចេកទេសគណនេយ្យ និងសវនករនៅឆ្នាំ២០០៧ និងសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគណនេយ្យពី CamEd Business School នៅដើមឆ្នាំ២០១៣ ។ បច្ចុប្បន្ន លោកស្រីបានបន្តការសិក្សាលើ ACCA បន្ថែមទៀត។ ហើយនៅខែឧសភាឆ្នាំ២០១៣ លោកស្រីត្រូវបានតែងតាំងជា នាយិកា ហិរញ្ញវត្ថុ។
 
 
លោក ផាន សុវិទ្យា នាយកឆានែលប៊ែងឃីង 
លោក សុវិទ្យា ចូលបម្រើការងារនៅហត្ថាកសិករនៅខែមេសាឆ្នាំ២០០៥ ក្នុងតួនាទីជានាយករងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា។ មុនចូលធ្វើការ នៅ ហត្ថាកសិករ លោកសុវិទ្យាចំណាយពេលជាង ២ឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យ ICT រួមមានផ្នែកបច្ចេកទេស ការអភិវឌ្ឍ Software និងការគ្រប់គ្រង ដំណោះស្រាយការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម។ លោកបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យនៅ ឆ្នាំ១៩៩៨ និងទទួលបានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ ពីសាកលភូមិន្ទភ្នំពេញនៅឆ្នាំ២០០២ និងបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនដូចជាប្រព័ន្ធ Microbanker នៅប្រទេសថៃ Oracle Flexcube (ប្រព័ន្ធ Core Banking របស់ហត្ថាកសិករ) Wincor ATM, BPC SmartVista Switch System ភាពជាអ្នកដឹកនាំជាដើម។
 
 
លោក សេម សោភ័ណ នាយកធនធានមនុស្ស 
លោក សេម សោភ័ណ បានចូលបំរើការងារនៅហត្ថាកសិករនៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ ក្នុងតួនាទីជា នាយកនាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស។ លោកមានបទពិសោធន៍ការងារជាង ២៧ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យផ្សេងៗរួមមាន ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថាប័ន និងការធ្វើផែនការធន ធានមនុស្សនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំ។ លោក សោភ័ណបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់លើជំនាញ ការអភិវឌ្ឍន៍លើភាពជាអ្នកដឹកនាំពី សាកលវិទ្យាល័យ Eastern University ក្នុងរដ្ឋ Philadelphia នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបរិញ្ញាបត្រលើជំនាញនីតិសាធារណៈពីសាកលវិទ្យាល័យន័រតុននៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។
 
 
លោក ស៊ុន សាវ៉ាង នាយកអភិវឌ្ឍសេវាហិរញ្ញវត្ថុ 
លោក ស៊ុន សាវ៉ាង ត្រូវបានតែងតាំងជានាយកអភិវឌ្ឍផលិតផលនៅខែមេសាឆ្នាំ២០១៤ និងត្រូវតែងតាំងជានាយកអភិវឌ្ឍសេវាហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្នាំ២០១៨ ។ លោកមានបទពិសោធន៍ ការងារ ១២ឆ្នាំក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលើការគ្រប់គ្រងឥណទាន ការគ្រប់គ្រងសាខា។ លោកឆ្លងកាត់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រនិង បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ជាមួយនឹងការចូលរួម សិក្ខាសាលាជាច្រើនដែលទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រង ប្រតិបត្តិ ការឥណទាន គ្រប់គ្រងនាយកសាខាអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល ភាពជាអ្នកមេដឹកនាំ និងការគ្រប់គ្រង។
 
 
លោកស្រី វណ្ណ បូនីដា នាយិកាគ្រប់គ្រងធុរៈកិច្ចសង្គម 
លោកស្រី បូនីដា ត្រូវបានតែងតាំងជានាយិកាគ្រប់គ្រងធុរៈកិច្ចសង្គមនៅខែមករាឆ្នាំ ២០១៥ ។ លោកស្រីមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយនិង ជំនាញពិសេសខាងពិធីការ ការគ្រប់គ្រងការិយាល័យ ទូទាត់សំណង និងអត្ថប្រយោជន៍ យុទ្ធសាស្រ្តថែរក្សាបុគ្គលិក ការបណ្តុះបណ្តាល និងបង្កើនសមត្ថភាពដល់បុគ្គលិក ការវាយតម្លៃសកម្មភាពការងារ ច្បាប់ការងារ ទំនាក់ទំនងឧស្សាហកម្ម និងគោលនយោបាយ ធនធានមនុស្ស ការទំនាក់ទំនងសម័យទំនើប ម៉ាឃីតធីង និងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម។ លោកស្រីបានបញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ និងTEFL ព្រមទាំងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រង។
 
 
លោកស្រី ឆេង សុគន្ធ នាយិកាគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន និងទីផ្សារ 
លោកស្រី ឆេង សុគន្ធ បានចាប់ផ្តើមការងារនៅ ហត្ថាកសិករនៅខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ក្នុងតូនាទីជា នាយិកា នាយកដ្ឋាន ហានិភ័យឥណទាននិងទីផ្សារ ។ មុនពេលចូលបម្រើការងារនៅ ហត្ថាកសិករ លោកស្រី បានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍៩ឆ្នាំ នៅធនាគារមួយ។ លោកស្រីបានចូលរួមសិក្សា វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនដែលមានដូចជា ការកំណត់ហានិភ័យក្នុងវិស័យធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ផែនការនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម ការគ្រប់គ្រងបង្ការភាពហានិភ័យ ភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្មលើជំនួញ ឥណទាន ផ្នែកទីផ្សារ និងវគ្គភាសាអង់គ្លេសជាដើម ។ លោកស្រីទទួលបានបរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ នៅឆ្នាំ២០០៦ ព្រមទាំងបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង នៅឆ្នាំ២០១១។
 
 
លោក លេង វិសុត នាយកប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល និងសូលូសិន 
លោក លេង វិសុត បានចូលបំរើការងារក្នុងតូនាទីជាអ្នកសរសេរកម្មវិធីនៅ ហត្ថាកសិករ នៅខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៩ ។ លោក វិសុត មានបទពិសោធន៏លើការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីស្វ័យប្រវត្តិ និងកម្មវិធីថ្មីៗជាច្រើន ដើម្បីសម្រួលទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធ MBWIN ចូលទៅក្នុង ប្រព័ន្ធ Oracle របស់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ពីសាកលវិទ្យាល័យ លោក វិសុត បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ជាច្រើន ដូចជា រដ្ឋបាលទិន្នន័យមូលដ្ឋានOracle ការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី ការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ការប្រាស្រ័យទាក់ទងអន្តរបុគ្គល និង IFRSសម្រាប់ខ្នាតតូចនិងមធ្យម។
 
 
លោក លាង សៀប នាយកសវនកម្មការិយាល័យកណ្តាល 
លោក លាង សៀប ទទួលតួនាទីជានាយក នាយកដ្ឋាន សវនកម្មផ្ទៃក្នុងការិយាល័យកណ្តាល នៅខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ។ លោកសៀបបានទទួល សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកគណិតវិទ្យាពីសាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទភ្នំពេញ នៅឆ្នាំ២០០៣ ហើយទទួលបាន បរិញ្ញាបត្រផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ នឹងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច នៅឆ្នាំ ២០០៥។ លោកបានបញ្ចប់ថ្នាក់ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង នៅឆ្នាំ២០០៩។
 
 
លោក ថូ ស្រូយ នាយកអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិក 
លោក ថូ ស្រូយ ត្រូវបានតែងតាំងជាថ្មី ក្នុងមុខតំណែង នាយកនៃ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិក នៅខែមេសាឆ្នាំ២០១៥។ លោកមានបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយ ខាងផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ និងបណ្តុះបណ្តាល ទាំងក្រុមហ៊ុនឯកជន ក៏ដូចជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ដែលមានដូចជា Amret MFI , RTI-CSCS, នឹង PIO។ លោកស្រូយ បានទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែក គ្រប់គ្រង នៃសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុប និងទទូលបានសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រផ្នែក គ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីពីសាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ។
 
 
លោក ដួង ច័ន្ទសុវិជ្ជា នាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ និងការកេងបន្លំ
លោក ដួង ច័ន្ទសុវិជ្ជា ចូលបំរើការងារនៅហត្ថាកសិករ នៅខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៧ ក្នុងតួនាទីជា នាយក នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ និង បង្ការការកេងបន្លំ ។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងទូលំទូលាយរយៈពេល ១៤ ឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ គាត់ទទួលបាន មុខតំណែងសំខាន់ៗជាច្រើនរួមទាំង តួនាទីជា នាយក នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនាំមុខគេមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ លោក ដួង ច័ន្ទសុវិជ្ជា បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ។
 
 
កញ្ញា ហេង ស្រីប៉ុច នាយិកាប្រតិបត្តិតាម 
កញ្ញា ហេង ស្រីប៉ុច ទើបចូលបំរើការងារនៅហត្ថាកសិករ តួនាទីជានាយិកាប្រតិបត្តិតាម បន្ទាប់ពីការដាក់បញ្ជូលជាមួយ ធនាគារក្រុងស្រ៊ី។ កញ្ញាធ្លាប់ទទួលតួនាទីជានាយិកានាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិតាម និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ នៅធនាគារពាណិជ្ជជាង៦ឆ្នាំ ដែលរាប់បញ្ជូលទាំងការងារ ប្រតិបត្តិតាម ក្រមច្បាប់ ការអនុវត្តភាពពន្ធលើជនបរទេស វិធាន volcker និង គ្រោងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ ស្រីប៉ុចបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញនៅតៃវ៉ាន់ សិង្ហបុរី និង ប្រទេសថៃ លើផ្នែកប្រតិបតិ្តតាម ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងប្រតិបត្តិកាធនាគារ។
 
 
លោក ឈាង តាំង នាយកផែនការហិរញ្ញវត្ថុ
លោក ឈាង តាំង ចូលបម្រើការងារនៅហត្ថាកសិករ ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ជានាយក នាយកដ្ឋានផែនការហិរញ្ញវត្ថុ។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ការងារជាង១៣ឆ្នាំក្នុងវិស័យធនាគារពាណិជ្ជ និងគ្រឹះស្ថានទទួលប្រាក់បញ្ញើ លោកប៉ិនប្រសព្វលើការងារដូចជា គណនេយ្យនិងពន្ធដារ ហិរញ្ញវត្ថុ រតនាភិបាល ផែនការថវិកា និងការវិភាគអាជីវកម្ម។លោក ទទួលបានការហ្វឹកហ្វឺនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមមាន IFRS, ALM, ពន្ធដារ ការគ្រប់គ្រងរតនាភិបាល ការវិភាគអនុបាតហិរញ្ញវត្ថុ និងរៀបចំផែនការថវិកា។ តាំងបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ ហើយនឹងកំពុងសិក្សាកម្មវិធី ACCA នៅ CamEd Business School ផងដែរ។
 
 
លោកស្រី យូ សុវណ្ណស្រីរ័ត្ន នាយិកាខលសេនធឺ និងតេឡេស៊ែល 
លោកស្រី យូ សុវណ្ណស្រីរ័ត្ន បានចូលបំរើការងារនៅហត្ថាកសិករ នៅឆ្នាំ ២០១៧ ក្នុងតួនាទីជានាយិកាខលសេនធឺ និងតេឡេស៊ែល។ លោកស្រីមានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងនៅក្នុងធនាគារពាណិជ្ជ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ លោកស្រីបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រពីរគឺ ផ្នែកអក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស និងផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ លើសនេះទៅទៀតលោកស្រីធ្លាប់បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនដូចជា ជំនាញលក់ ជំនាញផ្តល់សេវាអតិថិជន ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការធ្វើប្រតិបត្តិការទូទៅរបស់ធនាគារ។ 
 
 
 
 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៧។
បណ្តាញទីតាំងអេធីអឹម
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។
លទ្ធផលសំរេចបានគិតត្រឹម៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ១៧៨
ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៣,៣៩៩ នាក់
បុគ្គលិកភេទប្រុស ២,៣២៩ នាក់
បុគ្គលិកភេទស្រី ១,០៧០ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលឥណទាន  
ផលប័ត្រឥណទានសរុប ៦៩៦ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនឥណទានសរុប ១៣៩,៧៣៧ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ៤៣៩ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ២៣១,៤០៥ នាក់
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សូមចុច នៅទីនេះ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នករំពឹងទុក
កម្មវិធីធនាគារចល័ត
ទំព័រផ្លូវការ