លោកស្រី ភៀន ចាន់ណា

លោកស្រី ភៀន ចាន់ណា ​អាយុ​ 31 ឆ្នាំ រស់នៅក្នុង ភូមិក្ដី សង្កាត់ព្រៃតាហ៊ូ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្ដ កំពង់ធំ។ អ្នកស្រី ចាន់ណា ជាស្ត្រីមេម៉ាយ ​ហើយនាងមាន កូនស្រីម្នាក់។ នាងបាន ដំណើរការអាជីវកម្ម ខ្នាតតូច តាមរយៈការ​លក់គ្រឿងទេស និងប្រេងសាំង ។អ្នកស្រី ចាន់ណា បានខ្ចីប្រាក់ពី ហត្ថាកសិករ ចំនួន៤វគ្គ។ នៅក្នុងវគ្គ មួយគាត់បានទទួល​ប្រាក់កម្ចី ចំនួន 400 ដុល្លារដើម្បី ជួសជុលផ្ទះ។ ​​ នៅក្នុង វគ្គ ទីពីរ គាត់ទទួលបាន ប្រាក់កម្ចី ចំនួន 1​,200 ដុល្លារ ដើម្បី ទិញ គ្រឿងទេស រក្សាទុកសម្រាប់លក់។ បន្ទាប់ពីនោះ គាត់បានខ្ចីវគ្គទីបី ចំនូន 1,500 ដុល្លារ ដើម្បីជួសជុល​ផ្ទះ ​នៅ​ជំហានបន្ទាប់ និងទិញ ឧបករណ៍សម្រាប់ប្រើនៅក្នុង​ ហាងធ្វើសក់។ បន្ទាប់មកទៀត នៅក្នុ វគ្គ ទីបួន គាត់បាន សម្រេចចិត្តខ្ចី 2,000​ ដុល្លារ បន្ថែមទៀត ដើម្បីទិញ​គ្រឿងទេស​បន្ថែមទៀត សម្រាប់ការ​លក់បន្ត ដើម្បីពង្រីក ​ សកម្មភាព​អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។នៅក្នុងពេលអនាគត លោកស្រី ភានចាន់ណា មានបំណង​ពង្រីក មុខជំនួញ របស់គាត់ ​ឱ្យបានធំជាងនេះ ជាពិសេស ការសិក្សាកូនស្រីរបស់នាង នៅឯ​មហាវិទ្យាល័យ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៨។
បណ្តាញទីតាំងអេធីអឹម
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។
លទ្ធផលសំរេចបានគិតត្រឹម៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ១៧៨
ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៣,៩៩៧ នាក់
បុគ្គលិកភេទប្រុស ២,៨៣៣ នាក់
បុគ្គលិកភេទស្រី ១,១៦៤ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលឥណទាន  
ផលប័ត្រឥណទានសរុប ៨៨៨.១ លានដុល្លារ
អតិថិជនឥណទានសរុប ១៤០,៨២០ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ៥៦៣ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ២១៣,៩៥១ នាក់
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សូមចុច នៅទីនេះ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នករំពឹងទុក
កម្មវិធីធនាគារចល័ត
ទំព័រផ្លូវការ