លោកស្រី ពៅ គង់

លោកស្រី ពៅ គង់ មានប្តី ឈ្មោះលោក ជុំ អឿង ​មានអាយុ 31 ឆ្នាំ។ ពួកគាត់ទាំងពីរ រស់នៅក្នុង ភូមិតាដោក ឃុំបល្ល័ង្គ ស្រុក​បារាយ ខេត្ដ​កំពង់ធំ។ គាត់បានដំណើរអាជីវកម្ម ខ្នាតតូច (បញ្ចូល និងលក់គ្រឿងទេស)។អ្នកស្រី គង់ បានខ្ចី ចំនួន 500 ដុល្លារ ពី​ហត្ថាកសិករ ដើម្បីទិញ​ម៉ាស៊ីន បូម​ខ្យល់និង គ្រឿងទេស ។ បន្ទាប់មកនៅក្នុងវគ្គទីពីរ គាត់ទទួលប្រាក់កម្ចីចំនួន 500 ដុល្លារ ដើម្បីទិញ​ឧបករណ៍ សម្រាប់បញ្ចូលអាគុយ។ ក្រោយមក នៅវគ្គទីបី និង ទីបួន គាត់បានខ្ចីបន្ថែម 1,000 ដុល្លារ និង 2,000 ដុល្លារ ជាបន្តបន្ទាប់ នៅក្នុងគោលបំណង ដើម្បីទិញឈើ និងដី។ អ្នកស្រី គង់ បានសម្រេចចិត្ត ដាក់ពាក្យសុំ ប្រាក់កម្ចី ចំនួន 2,400 ដុល្លារក្នុងវគ្គប្រាំ ខណៈដែលគាត់ ត្រូវការ​ដើម​ទុនជាចាំបាច់ ​ នៅក្នុងការ​ឆ្លើយតបទៅនឹង​ការពង្រីក​​ អាជីវកម្ម​របស់គាត់ ដោយការទិញ​គ្រឿងទេស​បន្ថែមទៀតសម្រាប់​លក់។ នៅក្នុងពេលអនាគត លោកស្រី ពៅ គង់ ចង់ពង្រីកសកម្មភាពអាជីវកម្ម របស់គាត់ ក៏ដូចជាការ​សាងសង់​ផ្ទះ​អោយធំជាងមុន ​ សម្រាប់រក្សាទុក​គ្រឿងទេស

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៨។
បណ្តាញទីតាំងអេធីអឹម
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។
លទ្ធផលសម្រេចបានគិតត្រឹម ៣១ មករា ២០២០
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ១៧៧
ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៤,៥៦៨ នាក់
បុគ្គលិកភេទប្រុស ៣,៣២១ នាក់
បុគ្គលិកភេទស្រី ១,២៤៧ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលឥណទាន  
ផលប័ត្រឥណទានសរុប  ១,០៨៧ លានដុល្លារ
អតិថិជនឥណទានសរុប ១៧២,១៦៩ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ៥៩១ លានដុល្លារ
អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ២៦២,៤៩៨ នាក់
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សូមចុច នៅទីនេះ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នករំពឹងទុក
កម្មវិធីធនាគារចល័ត
ទំព័រផ្លូវការ