សារពីប្រធានអគ្គនាយកឆ្នាំ២០១៦កន្លងទៅគឺជាឆ្នាំដ៏ជោគជ័យដែលហត្ថាកសិករសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលជាផ្លែផ្កាលើសកម្មភាពអាជីវកម្ម និងជាពិសេសជាឆ្នាំដែលហត្ថាកសិករលីមីតធីតបានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារក្រុងស្រីអយុធ្យា (ក្រុងស្រ៊ី)ដែលជាធនាគារពាណិជ្ជធំជាងគេទី៥ក្នុងប្រទេសថៃ ។

សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ និងសមិទ្ធផលការងារ

ប្រាក់ចំណូលជាសាច់ប្រាក់សរុបរបស់ហត្ថាកសិករកើនឡើងចំនួន ២៧% ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់កើនពី ៦៤លានដុល្លារហូតដល់៨១លានដុល្លារតាមរយ:កំណើនឥណទាននិងគុណភាពនៃការគ្រប់គ្រងឥណទាន។ សម្ពាធឥណទានសរុបបានកើនឡើង ២២% ឡើងពី ៣៦៣ លានដុល្លារអាមេរិកទៅដល់ ៤៤៥លានដុល្លារអាមេរិក ។
  • សម្ពាធឥណទានដែលមានហានិភ័យមានត្រឹមតែ ០.៦២% នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦។ ឆ្លងតាមលទ្ធផលល្អក្នុងគុណភាពឥណទាននៅតាមបណ្តាសាខានិងការគ្រប់គ្រងគុណភាពឥណទាននៅតាមសាខាទាំងអស់លើសម្ពាធឥណទានដែលមានហានិភ័យតិចជាង ១% ។
  • ហត្ថាកសិករមានកំណើនសមតុល្យ ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ៥១% ពី ២៣៨លានដុល្លារទៅ ៣៦០ លានដុល្លារ ។
  • ហត្ថាកសិករបានសម្រេចលើសគោលដៅសូចនករ ដែលបានមកនូវផលចំណេញពីការដាក់ទុន ២០.២៧% ។
  • ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធបានកើនឡើង ១៨% កើនពី៣៩លានដុល្លារអាមេរិករហូតដល់ ៤៦លានដុល្លារអាមេរិក។ ការចំណាយលើប្រតិបត្តិការបានកើនឡើង ២១% ពី ២៤ លានដុល្លារទៅ ២៩ លានដុល្លារអាមេរិកក្រោមការគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់តាមផែនការកំណើនថេរផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រតិបត្តិការ។ ទាំងនេះ ក៏ជាភោគផលនៃការជ្រើសរើសនិងបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកលើជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងការអនុវត្ត កម្មវិធីប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្ត ដើម្បីគាំទ្រអោយមានផលិតភាពខ្ពស់និងប្រាក់ចំណេញកាន់តែច្រើន ។
  • ដោយមានកំណើនប្រកបដោយស្ថេរភាពជាមួយនឹងស្នាដៃសំខាន់ៗលើប្រតិបត្ដិការ គឺជាគន្លឹះដែលនាំអោយហត្ថាកសិករបានទទួលប្រាក់ចំណេញសុទ្ធបន្ទាប់ពីកាត់ពន្ធ ចំនួន ១១ លានដុល្លារអាមេរិកលើសពីការប៉ាន់ប្រមាណរហូត ១២.៨% ។
គុណភាពសេវាកម្ម ការបំពេញចិត្ត និងការគាំពារអតិថិជន
ហត្ថាកសិករនៅតែផ្តោតសំខាន់លើការកែលម្អគុណភាពសេវាកម្មជាបន្តបន្ទាប់ ។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ការស្ទង់មតិលើការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនត្រូវបានរៀបរៀងឡើងជាប្រចាំ។ ស្ថិតិនិងរបកគំហើញជាច្រើនបានចូលរួមចំណែកកំណត់ការងារអទិភាពដូចជានីតិវិធីពន្លឿនសេវាកម្មឥណទាន ការកែលម្អសេវាបម្រើអតិថិជន និងការកំណត់ថ្លៃផលិតផលជាដើម។ លើសពីនេះទៅទៀត ហត្ថាកសិករបានទទួល វិញ្ញាបនប័ត្រទទួលស្គាល់ពីការអនុវត្តគោលការណ៍គាំពារអតិថិជននៅខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៦ ពីអង្គភាព Smart Campaign បញ្ជាក់ថាហត្ថាកសិករបានអនុវត្តនិងបញ្ចូលគោលការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ស្ថាប័ននេះ។ ជាការពិតណាស់ អតិថិជនរបស់ ហត្ថាកសិករទទួលបានសិទ្ធនិងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនស្របតាមគោលការណ៍ទាំង៧ រួមមាន ការជ្រើសរើសនិងទទួលបានផលិតផលសមស្រប ការទទួលបានឥណទានតាមលទ្ធភាពសង ការទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់លើតម្លៃ និងបែបបទរដ្ឋបាល ការទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់លើតម្លៃផលិតផល និងការគណនាផ្សេងៗ ការគាំពារ និងយកចិត្តទុកដាក់ សិទ្ធលើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ការដោះស្រាយបញ្ហា សំណូមពរ និង ការសាកសួរ ដោយការយកចិត្តទុកដាក់ ។

បណ្តាញការិយាល័យ និងការអភិវឌ្ឍផលិតផល

ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ បណ្តាញសាខារបស់ហត្ថាកសិករបានកើនឡើងរហូតទៅដល់ ១៥៣ ដើម្បីជម្រុញសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុអោយស្របនឹងទំហំកំណើនប្រជាសាស្រ្តនៃទីផ្សារគោលដៅរបស់យើង។ ហត្ថាកសិករបាននិងកំពុងផ្តល់ជូនផលិតផលនិងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងសម្បូរបែបរួមបញ្ចូល ផលិតផលឥណទាន (ឥណទានឯកត្តជន អាជីវកម្ម ឥណទានសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម ឥណទានថែរក្សាអនាម័យនិងបរិស្ថាន និងឥណទាននិស្សិតខ្មែរ) ផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក សេវាម៉ាយអេធីអឹមនិងសេវាធនាគារចល័ត ។

ហត្ថាកសិករបានដំឡើងម៉ាស៊ីនអេធីអឹមបន្ថែមចំនួន២១គ្រឿងក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ធ្វើអោយចំនួនម៉ាស៊ីនអេធីអឹមសរុប នៅដំណាច់ឆ្នាំ ២០១៦កើនឡើងដល់១២៣ បម្រើការនៅទូទាំង២៥ខេត្តក្រុង ផ្តល់សេវាកម្មដល់អតិថិជនគ្រប់ពេលវេលា២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍និង៣៦៥ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំ រួមទាំងថ្ងៃឈប់សម្រាក ជាតិនិងថ្ងៃឈប់សំរាកសាធារណៈ ។ ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ហត្ថាកសិករអាចបម្រើប្រតិបត្តិការរបស់អតិថិជននៅគ្រប់ពេលវេលាក្នុងមុខងារសំខាន់ៗដូចជា ដាក់ប្រាក់ ដកប្រាក់ ផ្ទេរប្រាក់ ប្តូរប្រាក់ ទិញកាតទូរសព្ទ ពិនិត្យសមតុល្យសាច់ប្រាក់ ពិនិត្យរបាយការណ៍សង្ខេប និងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗតាមតម្រូវការ ។

ហត្ថាកសិករចាប់ដៃគូជាមួយ KPMI បានធ្វើតេស្តសាកល្បងផលិតផលធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចនៅសាខាហត្ថាកសិករចំនួន២៨ ។

ការរំពឹងទុកក្នុងបរិយាកាសឧស្សាហកម្ម
តាមការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចថេរ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៧ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណកើនច្រើនជាង៧% ដែលនាំប្រទេសកម្ពុជាឈានចូលក្រុមប្រទេសមានចំណូលមធ្យមនៅឆ្នាំ២០១៦ ។ ជាមួយកត្តាខាងលើនេះ ហត្ថាកសិករមាន ការរំពឹង ទុកចំពោះការបន្តកំណើនលើឥណទានប្រកបដោយគុណភាពនិងផលប័ត្រប្រាក់សន្សំរបស់ខ្លួន ជាមួយនឹងការកើនឡើងនូវ ចំនួនអតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំ អតិថិជនសេវាកម្មអេធីអឹមនិងធនាគារចល័ត ព្រមទាំងសកម្មភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងដ៏មាន ប្រសិទ្ធភាព ការប្រតិបត្តិតាមបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗ និងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងសកម្មភាពបំពេញចិត្តអតិថិជន ។

គោលដៅសំខាន់នៅឆ្នាំ ២០១៧
  • កែលម្អប្រព័ន្ធគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ IFRS ។
  • បង្កើនសម្ពាធឥណទានលើផលិតផលសំខាន់ៗតាមរយៈ ការដាក់បន្ថែមបណ្តាញសាខា និងមន្រ្តីឥណទាន ។
  • កាត់បន្ថយការចំណាយលើមូលនិធិដោយការទាក់ទាញប្រាក់បញ្ញើអោយបានកាន់តែច្រើនក្នុងតម្លៃទាប ។
  • ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងអនុវត្តតាម ។
  • ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវគុណភាព ប្រតិបតិ្តការនិងការត្រួតពិនិត្យ ។
សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ
ក្នុងនាមនៃគណៈគ្រប់គ្រង ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ របស់ហត្ថាកសិករ លីមីតធីតទាំងអស់ សម្រាប់ការ ចូលរួមចំណែក ក្នុងការនាំមកនូវភាពជោគជ័យដល់ស្ថាប័ន ។ ជាមួយគ្នានេះ ខ្ញុំសូមអរគុណ ដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដែលចូលនិវត្តន៍ មានដូចជាលោក Erik Peter Geurts លោក Eelco Mol លោក Mr. Tor G. Gull និង លោក ប៉ាក់ សេរីវឌ្ឍនា ដែលបានបំពេញការងារយ៉ាងល្អ ក្នុងនាមជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ភាគទុនិកមុនៗ ដែលតែងតែ គាំទ្រដល់ហត្ថាកសិករតាំងពីកកើតក្រុមហ៊ុន។ យើងមានសេចក្តីអំណរ យ៉ាងខ្លាំងចំពោះភាពស្មោះត្រង់ និងការគាំទ្រ របស់អតិថិជន ភាពជឿទុកចិត្តរបស់ដៃគូនិងសហការី និងការគាំទ្រ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏ដូចជា អាជ្ញាធរផ្សេងទៀតដែល បានចូលរួមជាមួយពួកយើងជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះ។

ខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងភាគទុនិកទាំងអស់ សម្រាប់កាចូលរួម ផ្តល់មតិយោបល់ និង គាំទ្រព្រមជាមួយជំនឿចិត្តមកលើរូបខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំហត្ថាកសិករបន្តទៅទៀត។ ដូចគ្នានេះដែរ ខ្ញុំសូមអរគុណដល់គណៈគ្រប់គ្រង របស់ហត្ថាកសិករទាំងអស់សម្រាប់ការគាំទ្រ។ ខ្ញុំសូមប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការដឹក នាំហត្ថាកសិករឆ្ពោះទៅរកភាពរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ ។

លោក ហួត អៀងតុង
ប្រធានអគ្គនាយក

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៦។
បណ្តាញទីតាំងអេធីអឹម
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។
លទ្ធផលសំរេចបានគិតត្រឹម៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ១៧៣
ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៣,២៦៥ នាក់
បុគ្គលិកភេទប្រុស ២,២២៨ នាក់
បុគ្គលិកភេទស្រី ១,០៣៧ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលឥណទាន  
ផលប័ត្រឥណទានសរុប ៦៣០ លាន ដុល្លា
អតិថិជនឥណទានសរុប ១២៨,៩៩០ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ៣៨៤ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ២២៦,១៣៦ នាក់
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សូមចុច នៅទីនេះ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នករំពឹងទុក
កម្មវិធីធនាគារចល័ត
ទំព័រផ្លូវការ