ផ្សារទំនើបនិងម៉ាត

  

Name of partnership Contact Discount
Address
635 ម៉ាក់អេនីលក់ស្បែកជើង 096 577 5022 5% Muoy Village , Sangkat Roka Khrav, KrongDounkeo, Takeo
676 បេប៊ី Mckie 016 385 592 10% #300, St. 182, Khan Toul Kork, Phnom Penh
680 នួទ្រីបសិន វែហូស 093 407 775 5% #4E0, Preah Sihanouk Blvd, Chamkamorn, Phnom Penh
681 ព្រីមសាបផ្លីមិន​ស្តរ 017 900 405 5%-10% #201 St155 Sangkat Toul Tumpung1, Khan Chamkamorn, Phnom Penh
697 ភូមិបុត្តាយា 089 819 158 10% #07 , St 1966 ,Poang Peay Village ,Sangkt Phnom Penh Thmey,Khan Sen Sok,Phnom Penh
698 ឡាក់ ហួរ ពន្លឺពណ៍(Dulux) 017 375 365 5% #63F&G , St 1019 (Hanouy Street), Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
709 ក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ តាខ្មៅ ហូលីដេ 017 554 494 "$ 0-$100 (Discount2%) $101-$500 (Dicount 0.50%)$ 501-$1000 (Discount 0.25%)" # 345, St 21, Sangkat PhumThmey, Krong Takmao, Kandal Province.
719 រោងភាពយន្ត ខេ​ អិល ស្រ៊ី ឌិ 010 508 200 / 017 508 200 33% / $0.5 Korathan village, S/K Orambil, Krong Serey Sorpon, Bontaymean chey Province.
726 រ៉ូយ៉ាល់ 095 678 989 5% Nº 1, Street 460, Sangkat Toul Tom Pong, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh.
728 សិប្បកម្ម ញ៉ឹម ណាវុទ្ធ 077 291 081, 097 5 785 940 5% Street 6A, Kdey Dong Krong Stoueng Sen, Kompong
785 ហាងលក់គ្រឿងអលង្ការ រស្មីពេជ្រ 012 506 239 10-15% Inside Soriya Super Market, Ground Floor,
789 Bright Wood Design 089 341 095 10% #19M, st 271,Beong Sala, Khan Toul Tok
801 ក្រុមហ៊ុន 7AM Decoration Architecture & Model Making 069 277 769 5% #A2, st Borey Phnom Penh Thmey, Sangkat Tek Thla, Khan Sen Sok
865 ឡាយ ហ័ក បេប៊ី 081 302 333 5% Road 04 , Peanichkam Village, Rokathom Commune, Chbarmon Town Kampong Speu Province
879 Blue Laundry Shop 010 89 71 81​ / 085 85 65 72 15%-20% # 31C, St. 430, Sangkat Phsadeumthkov, Khan Chamkamorn, Phnom Penh.

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៨។
បណ្តាញទីតាំងអេធីអឹម
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។
លទ្ធផលសំរេចបានគិតត្រឹម៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ១៧៨
ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៣,៩៩៧ នាក់
បុគ្គលិកភេទប្រុស ២,៨៣៣ នាក់
បុគ្គលិកភេទស្រី ១,១៦៤ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលឥណទាន  
ផលប័ត្រឥណទានសរុប ៨៨៨.១ លានដុល្លារ
អតិថិជនឥណទានសរុប ១៤០,៨២០ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ៥៦៣ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ២១៣,៩៥១ នាក់
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សូមចុច នៅទីនេះ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នករំពឹងទុក
កម្មវិធីធនាគារចល័ត
ទំព័រផ្លូវការ