ភោជនីយដ្ឋាន និងហាងកាហ្វេ

  

Name of partnership Contact Discount
Address
232 ភោជនីយដ្ឋាន Red Wine House 011 919 555 10% #12, St.315, Sangkat Beoung Kork1, Khan Toul Kork, PhnomPenh.
234 ភោជនីយដ្ឋាន ផ្កាកែវ 012 252 564 5% #19, St.470 corner197 Sangkat Tumnub Tek, Khan Chamkar Marn, phnom Penh.
235 ភោជនីយដ្ឋាន ៥៥៥ 015 713 535 5%-10% Along Ocherteal Beach, Sangkat 4, Sihanuk ville
242 អាហារដ្ឋាន អាហារសុខភាព លូណា(​Lunar Café) 097 546 8005/ 012 534 845/​ 012 734 878 10% #30 St. 430 Sangkat Phsar Deom Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
247 អាហារដ្ឋាន E& M café 012 407 278 10% #61, St.57, Sangkat Beuong kengkang, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.
249 ភោជនីដ្ឋាន អេដែន ផាក 012 651 956 5% #189, St.430 Corner St.185 Behind of Khmer-Soveit Friendship Hospital
347 ហាងសាច់អាំង ហេង​ហេង 096 8888 010 5% #26E0z,St 590, Sangkat BengkokI Khan Toul Kork, Phnom Penh
363 អាហាររដ្ឋាន ចៅចិត្ត 016 406 399 10% Sang Kat Pailin, Pailin Province
364 អាហាររដ្ឋាន ស្មៅទន្លេ 011 922 522 15% Phum Ti2, Sangkat Valvong, Krong Kompong Cham, Kompong Cham Province
368 អាហារដ្ឋាន អិល អេច ភី កាហ្វេ 069 400 009 7% National road 1, Phum Tol thnot, Khum Kor Ki, Srok Kern Svay, Kandal
373 ភោជនីយដ្ឋាន BongChu Jjimdak 092 225 121 10% Russian Boulevard, Inside Tela Gas station Next to Mazda Garage, Phnom Penh
375 ភោជនីយដ្ឋាន ឌឹហ្គ្រីន "096 27 27 333093 463 599012 463 599" 20% "#24 A, St:436 ^99 Boeng Trabek Communce,Chamkarmorn District."
376 ហាងស៊ុបសុភមង្គលមានជ័យ "016 66 09 66088 88 45 611097 30 19 963" 10% Kangphongsvay Village, Kangphongsvay communce, Serie Sauphorn District
380 ភោជនីយដ្ឋាន រាជធានីថ្មី 086 999 333 10% # 43B St. 257 Sangkat Toeng Laak 2, Khna Touk, Kork Phnom Penh
409 ភោជនីយដ្ធាន មីនី ហ្គាដិន 099 555 127 10% Along Basac River, opposite the Grand Theatre, Phnom Penh
423 ហាង Midori Coffee & Milk Green Tea 010 279 811 (1000៛) 25% #A1 St. 163 Sangkat Toulsvaypry1 Khna Chamkarmon, Phnom Penh
439 ភោជនីយដ្ធាន ស្បូវមាស និង ប៉ាប៉ា 086 633 012/012 633 012 10% #35, st 222, Sangkat Beong Rang, Khan Duan Penh
459 ភោជនីយដ្ឋាន The Chill Pub and Restaurant 081 288 882 7% Aeon Mall Center, Ground Floor.

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៨។
បណ្តាញទីតាំងអេធីអឹម
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។
លទ្ធផលសំរេចបានគិតត្រឹម៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ១៧៨
ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៣,៩៩៧ នាក់
បុគ្គលិកភេទប្រុស ២,៨៣៣ នាក់
បុគ្គលិកភេទស្រី ១,១៦៤ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលឥណទាន  
ផលប័ត្រឥណទានសរុប ៨៨៨.១ លានដុល្លារ
អតិថិជនឥណទានសរុប ១៤០,៨២០ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ៥៦៣ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ២១៣,៩៥១ នាក់
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សូមចុច នៅទីនេះ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នករំពឹងទុក
កម្មវិធីធនាគារចល័ត
ទំព័រផ្លូវការ