កម្មវិធីសន្សំពិន្ទុប្តូររង្វាន់

 ឈ្នះរង្វាន់វត្ថុអនុស្សាវរិយ៍យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីកម្មវិធីសន្សំពិន្ទុប្តូររង្វាន់។ លោកអ្នកអាចសន្សំ​ពិន្ទុបាន ដោយគ្រាន់តែធ្វើប្រតិបត្តិការនៅតាមទូរអេធីអឹម និងសេវាធនាគារចល័ត ហត្ថាកសិករ ហើយ​ពិន្ទុនឹង​អាច​ប្តូរ​យក​ជាកាត​ទូរសព្ទ​ដែល​មាន​ទឹក​ប្រាក់ ៥ដុល្លារ ឧបករណ៍សាក​ទូរសព្ទ (PowerBank) មួកសុវត្ថិភាព វ៉ាលីដាក់ឥវ៉ាន់ និង​ទូរសព្ទដៃម៉ាកស៊ាំសុងជាដើម។
គ្រប់​ប្រតិបត្តិការ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ទាំង​អស់​នឹង​ទទួល​បាន​១ពិន្ទុ​ក្នុង​មួយ​ប្រ​តិបត្តិការ ហើយ​ការ​កំណត់​ពិន្ទុទទួល​បាន​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដូច​ខាងក្រោម៖
 
ប្រភេទប្រតិបត្តិការ កាតអេធីអឹម  សេវាធនាគារចល័ត សរុប
ដកប្រាក់ (អេធីអឹម) គ្មាន
ដាក់ប្រាក់ (អេធីអឹម) គ្មាន
ផ្ទេរប្រាក់ទៅទូរសព្ទដៃ
ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីទៅគណនី
ទិញកាតទូរសព្ទ ១០
ទូរទាត់វិក្កយបត្រ (EDC, ទឹក, ភ្លើង, អ៊ីនធឺណែត, ...) មិនកំណត់ មិនកំណត់ មិនកំណត់

ចំនួនពិន្ទុ និងរង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍

ប្រភេទរង្វាន់ ចំនួនពិន្ទុ
កាតទូរសព្ទដែលមានទឹកប្រាក់ ៥ដុល្លារ ៤៩ ពិន្ទុ
ឧបករណ៍សាកទូរសព្ទ (Power Bank) ៩៩ ពិន្ទុ
មួកសុវត្ថិភាពហត្ថាកសិករ ១៩៩ ពិន្ទុ
វ៉ាលីដាក់អីវ៉ាន់ហត្ថាកសិករ ២៩៩ ពិន្ទុ
ទូរសព្ទដៃ Samsung  ៧៩៩ ពិន្ទុ

*សម្គាល់៖ ហត្ថាកសិកររក្សាសិទ្ធកែប្រែលក្ខខណ្ឌកម្មវិធី ដោយមិនមានការជូនដំណឹងមុនហើយសម្រាប់ប្រតិបត្តិការណាមិនប្រក្រតី យើងរក្សាសិទ្ធក្នុងការមិនប្រគល់រង្វាន់ជូន។

* កម្មវត្ថុ

* នាមត្រកូល-នាមខ្លួន

* អ៊ីម៉ែល

* លេខទូរសព្ទ

* បញ្ចេញមតិ

* Security Code  
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីទាញយករបាយការណ៍ឆ្នាំចុងក្រោយ ២០១៨។
បណ្តាញទីតាំងអេធីអឹម
សូមចុច នៅទីនេះ ដើម្បីមើលម៉ាស៊ីនអេធីអឹមរបស់ ហត្ថាកសិករ នៅទូទាំងប្រទេស។
លទ្ធផលសំរេចបានគិតត្រឹម៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
ចំនួនការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ១៧៨
ការិយាល័យកណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៣,៩៩៧ នាក់
បុគ្គលិកភេទប្រុស ២,៨៣៣ នាក់
បុគ្គលិកភេទស្រី ១,១៦៤ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលឥណទាន  
ផលប័ត្រឥណទានសរុប ៨៨៨.១ លានដុល្លារ
អតិថិជនឥណទានសរុប ១៤០,៨២០ នាក់
លទ្ធផលផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ  
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ៥៦៣ លាន ដុល្លារ
អតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប ២១៣,៩៥១ នាក់
ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
សូមចុច នៅទីនេះ ឬអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នករំពឹងទុក
កម្មវិធីធនាគារចល័ត
ទំព័រផ្លូវការ